A Khalsa Press Publication, ISSN: 1930-0107

PANTHIC.org


"ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਾਂ।"
- Bhai Ranjit Singh (Jathedar Sri Akal Takht Sahib)

Sant Kee Ninda Nanaka…

January 1, 2006
Author/Source: Khalsa Press


Sant Kee Ninda Nanaka…


ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਅਵਤਾਰ


sant kee nindaa naankaa, bahur bahur avtar. ||1||
“One who slanders the Saints, O Nanak, shall be reincarnated over and over again. ||1||”
(GauRee, Ang 279, SGGS)

Today, as we look around us, we see as many Sadhs and Sants as there are car models. Everywhere you look there is “Sant Baba…. 108,” “Mahapursh Brahmgyani….,” “Karneewalé Baba Ji…” May God help us all! When a Pakhandi (fake) Sadh, Sant or Baba is exposed for his crimes of rape, abuse, theft, drug-trafficking, distorting Gurbani or misleading thousands of ignorant and vulnerable men and women to stray away from the Guru Granth & Guru Panth, these "Saadhs" and "Sants" accuse those who discover their nefarious deeds of “slandering the Saints.” Off their tongues roll the Gurbani lines of:

ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਅਵਤਾਰ

“One who slanders the Saints, O Nanak, shall be reincarnated over and over again. ||1||”
(GauRee, Ang 279, SGGS)

But who made these people “Sants”? Who is to say that they are Saints? Immediately, upon being found out by the sangat of degrading conduct, these so-called "sants" spout this Gurbani line on cue to give them cover from people witnessing the truth of their misdeeds. Due to our own ignorance of the true meaning of Gurbani, we are not able to distinguish who is a true “Sant” and a true “Maha-purakh” (True or Great Being). As a result of our self-inflicted ignorance and lack of connection with the True Guru, we take every man dressed in a white chola (dress) and white dastar (turban) on face value and accept him as a “Sant” without ever trying to find out if he is worthy of the label. May God help us all! If we read Gurbani, He speaks to us directly and the Guru says:

ਹਰਿ ਕਾ ਸੰਤੁ ਸਤਗੁਰੁ ਸਤ ਪੁਰਖਾ, ਜੋ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬਾਨੀ
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁਣੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ, ਹਮ ਤਿਸ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀ

“The True Guru is the Lord's “Sant” (Saint), the Guru is the Mahapurakh (True Being), who speaks the Bani (Divine Word) of the Lord, Har, Har. Whoever reads this Bani, and listens to it, is liberated from sin. I am forever a sacrifice to that Guru. ||1||”
(Dhanaasree, Ang 667, SGGS)

Whenever a “Baba” or “Sant” is caught in a sticky situation, he will typically chose to remain quiet and have his followers make press statements representing the Baba by saying “Our Baba is not like that… anyone who slanders him will go to hell… Baba Ji is innocent.” If the Pakhandi “Baba” or “Sant” is so truly innocent or at least repentent, then why is it that every time someone witnesses with their eyes the truth about crimes and misdeeds he has committed does he remain quiet and have his followers defend him rather then coming clean.

If Tony Blair goes to war against Iraq or does something which the public find objectionable, then Mr. Blair goes in front of the public and to honestly clarify his position. Tony Blair or any leader in any democratic state is accountable to the public. They have to justify their position and apologise to the public. However, it seems the so-called “Saadhs,” “Sants,” and “Babé”, postitioning themselves as repositors of Gurmat and supposed stalwarts of moral authority, are not accountable to anyone, whether it be to individuals of the Sadh Sangat or to the body corporate, Guru Khalsa Panth. May God help us all!

When a "Baba" is accused of committing sexual misconduct with a woman from his Dera (camp/dwelling), and instead of him truthfully clarifying to the sangat whether the statement is true or false, instead of him defending himself if it is not or on moral grounds apologising if it is, instead of holding himself accountable to the Sadh Sangat, the following familliar scenario again takes place; Baba keeps quiet and his followers bark at those who say that “Baba” should be arrested and tried in court. Why are these Pakhandi Babé or Sants very rarely arrested in India? Is it perhaps because the police, government officials, and politicians are their followers, support them in some way, or that they get their helping of blessings from the “Baba.” Their enablers hand them what is comparable to a “get out of jail free” card one gets in the game of Monopoly. May God help us all!


What does Guru Ji tell us?


ਛੋਡਿ

ਛੋਡਿ ਰੇ ਪਾਖੰਡੀ ਮਨ ਕਪਟੁ ਕੀਜੈ
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਨਿਤਹਿ ਲੀਜੈ ਰਹਾਉ


“O pakhandi (hypocrite), renounce and abandon your hypocrisy; do not practice deception.

Constantly, continually, chant the Name of Waheguru. ||1||Pause||”

(Raamkali, Ang 973, SGGS)


How many “Sants” supported the Dharam Yudh Morcha?
How many “Sants” helped to defend the Panth from attacks from the government supported cults and Deras like Nirankaris etc.?

How many “Sants” exemplified the Saint-Soldier character of the Khalsa and fought for justice, fear putting themselves on the line or at times being arrested and being martyred upholding their principles and defending the innocent and downtrodden?

There are only a handful of these great people who are not saints by the mere clothes they wear, but by their actions. I remember listening to Katha (discourse) delivered by a great Gursikh of the name Giani Baba Kartar Singh Ji from Jatha Bhindra(n). Baba Ji recognised that when Bhai Makhan Shah Ji went to discover where the True Guru (i.e. Guru Tegh Bahadar Ji) resided in the village of Bakala, 22 people claimed to be the Guru. Nowadays there are not 22 people claiming to be “Sants” and self-proclaimed Satgurus, but instead they are in the thousands. Giani Baba Kartar Singh Ji Bhindranwale said that the litmus test to identity a true Sant (saint) is that he or she will never call themselves a “Sant” and will always remain in humility. Furthermore, he said the litmus test of Gurmat is Gurbani. If someone joins people to himself and not to the Guru and Naam, then he is a fake.

It is no surprise that during the Dharam Yudh Morcha initiated by Giani Baba Kartar Singh Ji Bhindranwale and led by Shaheed Giani Baba Jarnail Singh Ji Bhindranwale, all the fake Sants and Babé climbed back into their holes and kept a low a profile. Since the mid 1990s, the pakhandi Sant trade flourished to such an extent that they even made a trade union called “Sant Samaj”. Not only do rikshaw drivers and train-workers have a trade-union, but nowadays our white-clothed friends who are driven by Maya and power, have a trade-union which rushes to support them in case, for example, someone rightly accuses one of their members of rape, abuse, sexual misconduct, theft or drug-smuggling. May God help us all!

Once Guru Hargobind Sahib Ji was out in the fields with his Sikhs. One Sikh noticed a huge snake coming Guru Sahib’s way. He moved to kill him but Guru Sahib stopped him from doing so. When the snake came near Guru Sahib, Guru Sahib touched the snake with his lotus foot. With the divine and sacred touch of Guru Sahib’s lotus foot, the snake instantly died and his skin opened up. The Sangat was surprised to see that the snake had a lot of worms around and inside of it.

The Sikhs asked Guru Sahib what this was all about. Guru Sahib told the Sangat that the snake was a pakhandi (fake) Guru in his previous life. He had a large following and had promised salvation to all of them. Since he was a fake and profited from vulnerable people’s money and offerings, he got the life of a snake in the next life, and all his followers became the insects that were eating up the snake. Guru Sahib said the soul of the fake Guru regretted his past life and thanked Guru Sahib for freeing him from this terrible hell.

ਨਾਰਾਇਨ ਨਰਪਤਿ ਨਮਸਕਾਰੈ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ ਰਹਾਉ

“The one who bows in humble reverence to the Primal Lord, the Lord of all beings – I am a sacrifice, a sacrifice to such a Guru. He Himself is liberated, and He carries me across as well. ||1||Pause||”
(KanRa, Ang 1301, SGGS)


The True Guru practically demonstrated to the Sikhs that the ones who follow these so called “Sants”, “Babé” and self-proclaimed “Satgurus” will become the insects who will feed off their so called Sants. Gurbani says:


ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਉ

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸੁਆਉ

ਆਇ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਜਿਉ ਸੁੰਞੈ ਘਰਿ ਕਾਉ

“Those chelé, those devotees, whose spiritual teacher is blind, shall not find their place of rest. Without the True Guru, the Name is not obtained. Without Naam, the Name, what is the use of it all? People come and go, regretting and repenting, like crows in a deserted house. ||3||”
(Siri Raag, Ang 57, SGGS)


Let us all make a resolution that we will never consider anyone other than Siri Guru Granth Sahib to be our savior. We should give utmost respect to the Gursikhs of true conduct and listen to their consul, but we should have expectations of salvation only from Guru Sahib. A true Gursikh will never pose as a “Maha-purakh”, “Sant” or “Brahmgyani”.


The Editors can be reached


Views and opinion expressed in guest editorials/columns are of the author and do not necessarily reflect the view or opinion of Panthic.org or Khalsa Press.

1 Comments

 1. darshan s ghankas brampton May 12, 2012, 7:05 pm

  Every family man,who earn his living honestly, remembers the will of Guru jee, accepts BHANNA as a blessings from Guru jee, is a real SANT.
  I thinks all the Sikhs should add their last name as a Sant, in that excercise, than all these hordes of fake sants will be lost in the in that crowd.
  Thanks,
  Darshan S ghankas

  Reply to this comment
 

Disclaimer: Panthic.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the feedback from our readers, and cannot be held responsible for their views.

Background and Psyche of Anti-Sikh Events of 1984 & the RSS : Video Interview with Bhai Ratinder Singh

Akaal Channel's interview with Panthic.org Senior Editor Bhai Ratinder Singh regarding anti-Sikh events in 1983, and 1984 in Indore Madhya Pardes and the RSS Psyche
Read Full Article


RECENT ARTICLE & FEATURES

ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਯੋਧਾ - ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਦਿੱਲੀ’

 

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਥਰ੍ਹ ਥਰ੍ਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ...

Read Full Article

Sant Giani Baba Mohan Singh Ji - Head of Bhinder Kalan Samperdai Passes Away

 

Sant Giani Mohan Singh Ji, the saintly centenarian head of the Bhindra Samperdai, has attained Akal Chalana, leaving his mortal body to merge with Akal Purakh Sahib. The revered Giani Ji headed the religious seminary (Taksal) for over half a century. ...

Read Full Article

Operation Blue Star: The Launch of a Decade of Systematic Abuse and Impunity

 

In June 1984, the Indian Army attacked Harmandir Sahib, popularly known as the Golden Temple, as well as over 40 other gurdwaras (Sikh places of worship) throughout Punjab. The attacks, codenamed “Operation Blue Star,” killed thousands of civilians trapped inside the gurdwaras. This assault marked the beginning of a policy of gross human rights violations in Punjab that continues to have profound implications for the rule of law in India....

Read Full Article

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ

 

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੰਦ-ਗਤ ਵਿਵਧਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੰਦ-ਬੱਧ ਵਿਵਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੰਦ-ਰੂਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਮੁੱਚੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ੧੪੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੰਦ-ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੰਨਗੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾਤ੍ਰਿਕ, ਵਰਣਿਕ ਅਤੇ ਗਣਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ। ...

Read Full Article

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ : ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ

 

ਹੱਥਲੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਕਰਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਜਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਹੀ ਅਵਲੋਕਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰਥੋਗ਼੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰਥੋਗ਼੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।...

Read Full Article

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ : ਸੁਰਤ-ਸੰਚਾਰ

 

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗਉਡ਼ੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਿਰਜਤ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ...

Read Full Article

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ : ਕਾਵਿ-ਕਲਾ

 

ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ॥ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰਿ ਕੈ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਲਈਂ ਧਿਆਇ ॥...

Read Full Article

ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ - ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ

 

ਲੇਖਕ ਐਸ.ਐਮ.ਮੁੱਸ਼ਰਿਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਕਿਤਾਬ ''ਕਰਕਰੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ?, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ'' ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। | ...

Read Full Article

ਰੰਘਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ : ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਤਰਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ

 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 'ਰੰਘਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਰਾਤਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਘੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ।...

Read Full Article