A Khalsa Press Publication, ISSN: 1930-0107

PANTHIC.org


"ਬਦਲੇ ਸਮੇ ਤੇ ਵਕਤ ਕਈ ਬਦਲੇ, ਬਦਲ ਗਏ ਕਈ ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਲੇ।
ਘੋਰ ਸਮੇ ਦੇ ਘੇਰ ਨੇ ਕਈ ਘੇਰੇ, ਘੋਰ ਸਮੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕਏ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ।
ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀ, ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ।
ਓ ਕੌਣ ਜੰਮਿਐ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਟ ਸਕਦੈ, ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ।"

-

My Baba - Guru Nanak Dev Ji

Author/Source: Prof. Puran Singh

Guru Nanak is Divine Humanity with a tap-root running into the fathomless, into that One without a second, whose Name is Truth Reality, who creates, whose presence excites no terror, no fear, even in the tender heart of chicken, who transcends all shapes and forms of times and space, who is the unborn immortal spirit of all Life. Guru Nanak to me Personal of the impersonal Akal Purkh The Deathless One.

Through Guru Nanak flows to us the current of life. Without the Sat guru, Sikh can aspire after the realization of truth. To hold direct conversation with God may seem to be a very charming spiritual ideal, which the modern man has developed, but I am sorry to say it is not true. Guru Nanak says that truth can be realized only through the grace of the Sat guru. Guru Nanak is the Sat guru. He is the spirit of God, without which no one can speak to HIM. This spirit is above names, above languages and it is a gift of the Sat guru, decorated with which the man can talk to God. With words having significance something like this, begins the Song Eternal into which Guru Nanak is made in his own image.

The Life of Guru Nanak twinkles like star in every letter of this Song. Guru Nanak lives amidst us, in the little "Chhapari" - hut- of a true Sikh in the personality of Guru Granth Sahib, in the glory of a galaxy of countless stars. Guru Granth Sahib shines in the temple of the Sikh heart with the glory of a book, as some say and others see. Behold - it is Guru Nanak, the White-bearded Baba - seated in an invisible manner in the Word-Constellations of Guru Granth Sahib that are grouped by the cosmic forces into such an order that all these Word-Constellations taken together represent to the believing Sikh the Eternal Guru Nanak. He is always with us. The Baba is with me wherever I go. He is with me when am on my duty. He is with me within the four walls of my house. He is within my heart. Behold the mine rat of my heart is golden and there, by the Grace of the Baba, I have the Amritsar within me!!!

The true Sikh is no imitator. His Master, His Sat guru is above birth and death. It was his Mercy that he appeared at Talwandi as Guru Amar Daas. It was his affection for us that he as Guru Ram Daas built the Golden Temple in the Tank of immortality, It was his boundless favour that as Guru Arjan Dev he laid himself down for the guidance of the whole world in Guru Granth Sahib. Guru Nanak gives us Seli and Topi so that his Sikhs may not confuse Divine Love with mere death when he appeared as Guru Har Gobind. As Guru Har Gobind, he wears the Sword. Behold! Guru Nanak with his flowing White Beard come with a Sword in hand for you!! Very charming indeed!!! As Guru Har Rai, Guru Nanak again rises in a reverie of Love, lest his Sikhs misunderstand Sword.

Guru Nanak wanted to establish the one Law of Love both in peace and in war. The same Law operates through both. It is Love that in one aspect worships Christ and in another crucifies him. This is what he wanted to make clear to his Sikhs. Guru Nanak is always conceived as an old man, even his Mother and his Nurse saw him as an old man at Nankana Sahib. He invited them to see him in Guru Har Krishan as a child. From old age, he goes back to infancy and how wonderfully he shifts his form from one to another to show that he is above form. This Guru Nanak has been the Spirit of all Saints and Sages. He is the genius of purity, devotion, love and God. How beautifully he wishes to astonish his Sikhs by coming to them in so many forms. There comes Guru Nanak at Bakala. None but Bhai Makhan Shah, Lubana Sikh, could recognize him. Guru Nanak in his last appearance as Glory-crested Guru Govind Singh is at his best in all his aspects of Spiritual beauty.

He is in this form a million-personed person. He is with many hands here. In one hand he holds Love of man for Guru and God, in another a Sword, in another a Chakkar, a bow, in another a Sankh, in another a Shield and behold! He comes to entrance the true Sikh. As Guru Gobind Singh he rides on horse back, keeps elephants and lives and Sarswati, the Goddess of learning, and Lakshmi, the Goddess of wealth, waiting at his door. In Kaliyuga, Guru Gobind Singh renews the stamped deed given in the Upanishads that these two Goddesses shall wait with folded hands at the doors of a Brahmagiani. The life of Spirit is not that of a beggar but that of a giver. It is a rich life. No desires of corn loaf about there The things of the world are not given up for the darkness of the grave but for a mansion whose floors are daily swept by the suns and stars. The winds and waters, the fires and all the cosmic forces are his. Guru Nanak's Sikhs are not pale, haggard, pessimistic, foolish-looking weaklings, denying everything unto themselves by filling themselves with morbid resignation and renunciation, but they are hermits With the ruby co lour, glowing with light, over-flowing with life, bubbling with joy and making a natural bold, vehement, daring, ready people. The Sikh is good because his Sat guru is eternally alive. The Sikh knows no anniversaries of the birthday or the de3thday of His Guru. Such things only appeal to the willing crowds.

The willing crowds come together drawn by names newly invented and it is good that they come together, for on the devotee, who even once in his life calls on Guru Nanak, my Baba - is so divinely loving - calls on him from age to age till the caller is admitted in. My Baba loves crowds. He comes there and silently watches and picks his own. Therefore the crowds should come together. I am glad of the crowds that sing aloud the Baba's song and may they love him for ever and ever III I don't therefore deprecate the gladness that is generated in the Sikh circles by mere names, but I wish to urge upon them that for a Sikh "everyday is a New Year's day and every nigh a Xmas night". This phrase again refers to the very day celebration. This too is inadequate, for the Sikh celebrates the jubilee of the Guru with his every breath. In his march from darkness to light, from mortality to immortality, from matter to spirit, the Sikhs bow down to the Baba at every step. He, who does not feel the inspiring presence of Guru Nanak in his soul with every breath, may be anything but what Guru Gobind Singh may call his Sikh.

On the eve when the Khalsa is going to assemble for the celebration of the anniversary of the birthday of Guru Nanak (the writing of which words just at the moment of my inebriation makes me miserable, but yet I have to write to make myself understand), I call on the Khalsa to he living enough to celebrate the jubilee of the heart of our heart with every breath. This is the glory of the Sikhism.

It is a difficult thing to develop a taproot. But what is life without a taproot? On reading the paragraph quoted above, from the writings of Henry David Threrean, I find a definition of greatness, which I never read before. He is great who has more life in him. Only he can have more life that sends a strong and large taproot into the soil, which gives life. When by meeting a person, you see more of hope, joy, life coming to you, then know for certain that he .5 'alive'. My Baba says, only those live who love the Lord and none else! When you would meet a lover, you will see new ideals, new thoughts, new hopes, and new activity of a higher kind coming out of you. Patanjali is of opinion that Yogi can multiply intellect and beauty. Have seen the Guru's Sikhs actually producing those effects.

If anybody asks you to lecture on greatness, instead of lecturing please go about measuring their taproots. If you can pass your hands under them, you would know how poor they all are with all shows of petty-greatnesses. (Belief is the only point in the human consciousness from where the taproot goes deep and deeper down into the infinite, the Soil of Life, and which alone defies all attempts of intellectual analysis to find out its limits). Belief alone makes a man great and nothing else. It alone makes him alive. Belief creates life in this world. Intellect spends it. Intellect is the consumer and Belief, the producer of life. All intellectual people become great by spending what the believers have produced in the invisible. God is great, who created gold and silver and gems and jewels and not those who mine them out and heap them in their houses, which they build in such magnificent styles with God's granite and marble. If Belief is taken out of the world for a moment, then where will be a famine of the very life.

Guru Nanak makes those who hate him now, love him finally. He sees in their loving him, their safety. One chief characteristic of Guru Nanak is that he does not wait for men to come to him for salvation. No. He goes about saving them. He is the Suns of Suns that floods us all unaware with life. He makes the Sikh sleep in his lap and behold the Sikh is sleeping while the Guru is awake, watching him with the music of his sweat lullaby 'Wah-e-Guru'. Guru Nanak "pours floods of love and hides himself". When the Sikh thus drawn by the Guru himself lives in him, then the Guru himself slowly begins to draw up his consciousness in the form of a "Tap-root" and he lets its tips and hair-roots feed on Himself. Of course the man is an inverted tree of nature. The Guru thus enters into the Sikh and the Sikh in the Guru and this is the esoteric initiation of a Sikh into the Realm of Truth. The Sikh begins to live only from the moment when the Guru enters into him. The process, which gives life, cannot be intermittent. The genius of Guru Nanak in many places, as in poets, shines only in lightening 'flashes'. Then it is not a continuous glow. Poetry or what I call Nanak Flashes only invites us to Him, but cannot sustain us. Poetry is Maya that cannot be without him, but still is not He. This seems to me to be the significance of the One Commandment that we have received from the Guru and the only one received for ages "Live with me with every breath". Unless we live with him we shall be dead. Such is the life of the Sikh blessed by Guru Nanak himself.

Before I part, let me whisper in the ears of the reader and in the ears of the assemblies that are going to rejoice in congregation on what they call the birthday of Guru Nanak.

My Baba is with you, about you, within you, whoever you may be, even if you know it or not. You live, move and have you're being in Him. He is my and your Personal God. Have no other concern on this Earth but of truly loving Him, that is, living in Him breath by breath.


1 Comments

  1. November 15, 2009, 7:11 am

    Please give us punjabi version of MY BABA by Prof Puran Singh

    Reply to this comment
 

Disclaimer: Panthic.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the feedback from our readers, and cannot be held responsible for their views.

Background and Psyche of Anti-Sikh Events of 1984 & the RSS : Video Interview with Bhai Ratinder Singh

Akaal Channel's interview with Panthic.org Senior Editor Bhai Ratinder Singh regarding anti-Sikh events in 1983, and 1984 in Indore Madhya Pardes and the RSS Psyche
Read Full Article


RECENT ARTICLE & FEATURES

ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਯੋਧਾ - ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਦਿੱਲੀ’

 

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਥਰ੍ਹ ਥਰ੍ਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ...

Read Full Article

Sant Giani Baba Mohan Singh Ji - Head of Bhinder Kalan Samperdai Passes Away

 

Sant Giani Mohan Singh Ji, the saintly centenarian head of the Bhindra Samperdai, has attained Akal Chalana, leaving his mortal body to merge with Akal Purakh Sahib. The revered Giani Ji headed the religious seminary (Taksal) for over half a century. ...

Read Full Article

Operation Blue Star: The Launch of a Decade of Systematic Abuse and Impunity

 

In June 1984, the Indian Army attacked Harmandir Sahib, popularly known as the Golden Temple, as well as over 40 other gurdwaras (Sikh places of worship) throughout Punjab. The attacks, codenamed “Operation Blue Star,” killed thousands of civilians trapped inside the gurdwaras. This assault marked the beginning of a policy of gross human rights violations in Punjab that continues to have profound implications for the rule of law in India....

Read Full Article

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ

 

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੰਦ-ਗਤ ਵਿਵਧਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੰਦ-ਬੱਧ ਵਿਵਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੰਦ-ਰੂਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਮੁੱਚੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ੧੪੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੰਦ-ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੰਨਗੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾਤ੍ਰਿਕ, ਵਰਣਿਕ ਅਤੇ ਗਣਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ। ...

Read Full Article

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ : ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ

 

ਹੱਥਲੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਕਰਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਜਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਹੀ ਅਵਲੋਕਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰਥੋਗ਼੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰਥੋਗ਼੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।...

Read Full Article

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ : ਸੁਰਤ-ਸੰਚਾਰ

 

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗਉਡ਼ੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਿਰਜਤ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ...

Read Full Article

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ : ਕਾਵਿ-ਕਲਾ

 

ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ॥ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰਿ ਕੈ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਲਈਂ ਧਿਆਇ ॥...

Read Full Article

ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ - ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ

 

ਲੇਖਕ ਐਸ.ਐਮ.ਮੁੱਸ਼ਰਿਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਕਿਤਾਬ ''ਕਰਕਰੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ?, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ'' ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। | ...

Read Full Article

ਰੰਘਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ : ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਤਰਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ

 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 'ਰੰਘਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਰਾਤਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਘੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ।...

Read Full Article